Bangkalan Punya Hutan Mangrove

Adalah Taman Pendidikan Mangrove Labuhan, terletak di desa Labuhan Kecamatan Sepulu atau sekitar 40 Km dari arah utara Kota Bangkalan sebelum Pantai Siring Kemuning. Kawasan yang awalnya berupa bekas kawasan tambak yang diubah menjadi area konservasi Mangrove. Kemudian dikembangkan menjadi Taman Pendidikan Mangrove …